Direct contact? Bel: 06 - 23320007

HomeTherapie op maat

therapie op  maatTherapie op maat

Inzicht en praktische tips

Wat is therapie op maat?

Focus23 biedt persoonlijke psychologische hulp voor kind, ouder, en volwassene.
Samen met u gaan wij bespreken wat de hulpvraag is en welke hulp daar het beste bij past.

Achtergrond informatie therapie op maat

Cliëntgerichte psychotherapie (therapie op maat) werd tot voor kort Rogeriaanse psychotherapie genoemd, naar haar belangrijkste grondlegger, de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers. Deze therapie is persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch. Persoonsgericht betekent in de eerste plaats dat de cliënt als persoon centraal staat. In de tweede plaats betekent het dat de client zelf bepaalt wat hij of zij wel en niet in de therapie aan de orde wilt stellen, hoe ver hij of zij daarin wil gaan, enzovoorts. Procesgericht wil zeggen dat de therapie een proces is dat erop gericht is het denken, voelen en handelen te (her) integreren. Pragmatisch houdt in dat de therapeut niet aan een manier van werken vastzit, maar meerdere benaderingswijze kent. Bij Focus23 werken we ook op holistiche wijze om je gezond en fit te voelen. Zowel lichamelijk, geestelijk als emotioneel. Wij kijken niet alleen naar eens speciefike klacht waar je last van hebt maar we kijken naar de mens in z'n totaliteit. Want volgens de holistische visie ben je een eenheid: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Waarom therapie op maat bij Focus23?

Focus23 is een eenmanspraktijk, wat als voordeel heeft dat je altijd dezelfde therapeut hebt. De therapeut is breed opgeleid en past verschillende strategieën toe om ervoor te zorgen dat de hulpvraag behandeld wordt. Focus23 heeft geen wachtlijsten en het contact is meteen met de therapeut. Na een gratis intake is er meteen de mogelijkheid om een vervolgafspraak te maken op korte termijn.

Het doel van therapie

Het doel van therapie is daarom niet zozeer het oplossen van een bepaald probleem, maar meer je inzicht helpen krijgen op de belemmeringen die ervoor zorgen dat je momenteel nog niet een prettige oplossing hebt gevonden.

De rol van de therapeut

De therapeut probeert zich zo goed mogelijk af te stemmen op jouw belevingswereld. Zij probeert die in beeld te brengen, zich in te leven en vervolgens aan jou terug te spiegelen. Daarbij wil zij een proces van zelfexploratie, zelfaanvaarding en zelfconfrontatie op gang brengen.

Verleden of heden?

De aandacht in de therapie is hoofdzakelijk gericht naar het heden en jouw toekomst, niet zozeer naar het verleden. Teruggrijpen naar het verleden is alleen nuttig wanneer het verleden voelbaar aanwezig is in het hier en nu.

Gelijkwaardigheid

De therapeut streeft naar een zo gelijkwaardig mogelijke relatie met jou. Zij zal op een respectvolle en empathische manier met jou omgaan. Je wordt gezien als deskundige bij uitstek ten aanzien van je eigen psychisch functioneren; de therapeut is vooral ‘proces-expert’.

Wil je meer informatie of meteen aanmelden? 

Neem contact op