Direct contact? Bel: 06 - 23320007

HomeEMDR-therapie

EMDR-therapie

Wat is EMDR therapie?emdr

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf, EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaar, de Amerikaanse psychologe Francine Sharipo. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Waarvoor is EMDR therapie voor bedoeld:

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaring op eigen kracht. Bij andere mensen ontwikkelen hierdoor psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan een traumatische gebeurtenis die zich blijven opdringen, waardoor angstwekkende beelden(herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn o.a schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt meestal van een posttraumatische stresstoornis (PTSS).

Wat kan ik verwachten met EMDR therapie?

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de light tube of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden . Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli.

Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

EMDR werkt vaak snel. Daarnaast kan het ook een intensieve therapie zijn. Daarom zal de therapeut niet alleen vertellen wat zij gaat doen en waarom, maar ook uitgebreid bespreken hoe de cliënt zijn emoties zo goed mogelijk de baas kan blijven.

Wat zijn de verwachte effecten van EMDR therapie?

De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Waarom EMDR therapie bij Focus23?

Focus23 is een eenmenspraktijk, wat als voordeel heeft dat je altijd dezelfde therapeut hebt. De therapeut is breed opgeleid en past verschillende strategieën toe om ervoor te zorgen dat de hulpvraag behandeld wordt. Focus23 heeft geen wachtlijsten en het contact is meteen met de therapeut. Bij Focus23 maken wij gebruik van de nieuwste apparatuur. Na een gratis intake is er meteen de mogelijkheid om een vervolgafspraak te maken op korte termijn.

Het doel van therapie.

Het doel van EMDR therapie is om herinneringen aan nare gebeurtenissen te ontdoen van hun negatieve lading. Hierdoor verdwijnen ook de klachten die samenhangen met deze herinneringen. Veel voorkomende klachten bij getraumatiseerde cliënten zijn; er steeds aan denken, nachtmerries, snel kwaad zijn, moeite met concentreren en slaapproblemen. Je kunt ook lichamelijke klachten ondervinden zoals hoofd-of buikpijn.

Wil je meer weten?

WerkwijzeNeem contact op