Direct contact? Bel: 06 - 23320007

HomeReviewsEMDR voor peuters/kleuters

EMDR voor peuters/kleuters

EMDR voor peuters/kleuters

Vandaag een prachtige EMDR-sessie afgerond met een peuter van bijna 3!

De methode de vertelling is een aangepaste vorm van EMDR. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor jonge kinderen (tot 5 jaar) en voor oudere kinderen die op jonge leeftijd getraumatiseerd zijn geraakt. Met de verhalenmethode worden preverbale trauma’s verwerkt. Een preverbaal trauma is een trauma ontstaan op een leeftijd dat het kind nog geen taal tot zijn beschikking had. In de hersenen van het jonge kind zijn tijdens de traumatiserende ervaring vooral lichaamssensaties en emoties opgeslagen.
Een kind kan een preverbaal trauma oplopen door bijvoorbeeld:
– medische ingrepen
– vroeggeboorte
– ernstig ziek zijn, verslikken, overgeven
– een brand, ongeval, inbraak of overval
– verlies of ernstige ziekte van een dierbare
– ruzies en geweld in de thuissituatie
Bij de methode van vertelling worden ouders intensief betrokken. Omdat het kind zijn herinneringen aan het trauma niet zelf kan vertellen, wordt de herinnering geactiveerd door het verhaal van de ouders. In dit verhaal staat niet de beleving van de ouders centraal, maar de (veronderstelde) beleving van het kind.

Werkwijze
Samen bespreken we wat het (vermoedelijke) verband is tussen de klachten van je kind en de traumatische gebeurtenis(sen). Vervolgens ga je als ouder(s) zelf aan de slag met het schrijven van een verhaal. Als het verhaal af is, lopen we het samen door en passen we het waar nodig aan.

De volgende sessie gaat de EMDR daadwerkelijk van start. Een van jullie leest het verhaal voor aan uw kind, dat van mij een afleidende taak krijgt. Je kind moet bijvoorbeeld buzzers vasthouden die om de beurt trillen. Of ik tik met een knuffel op handen of knieën. Nadat het verhaal helemaal is voorgelezen, wordt de sessie geëvalueerd en afgesloten. Tijdens onze afspraken daarna bespreken we of de klachten bij het kind afnemen of dat er misschien vervolgsessies nodig zijn.