Direct contact? Bel: 06 - 23320007

HomeBlogRust reinheid en regelmaat

Rust reinheid en regelmaat

Rust reinheid en regelmaat

Rust, reinheid en regelmaat waren ooit de peilers van de opvoeding. En eigenlijk zijn deze waarden tegenwoordig nog steeds belangrijk. Maxwell Maltz (1960) deed in de jaren ’50 onderzoek naar de vorming van nieuw gedrag en per toeval ontdekte hij dat het 21 dagen duurt voordat een gedragsverandering plaatsvind. Daarna wordt gedrag een gewoonte; en het afleren van een slechte gewoonte is stukken lastiger. Denk maar eens aan slechte gewoontes van jezelf (bijvoorbeeld nagelbijten, roken, te veel snoepen).

In deze tijd van lockdown(en erna), die voor leerlingen langer gaat duren dan 21 dagen, ligt het gevaar op de loer dat slechte gewoontes zich ontwikkelen op het gebied van de twee belangrijke peilers; rust en regelmaat. Hoe kun je als opvoeder ervoor zorgen dat dit niet gebeurt en het positieve gedrag in stand wordt gehouden?

Rust
Tijdens het slapen groeien kinderen, zowel fysiek als mentaal. Ze verwerken wat ze die dag geleerd hebben en bouwen energie op voor de volgende dag. Een onderzoek onder eeneiige tweelingen liet zien dat een dansroutine die moest worden aangeleerd, terwijl de beide zussen geen enkele danservaring hadden, 100% foutloos werd uitgevoerd door de zus die de routine de dag voor het optreden had geleerd. Dit in tegenstelling tot de andere zus, die de dans de dag van het optreden instudeerde en bijna alles vergat (ondanks dat ze het nét nog geleerd had!). Slaap is nodig om alle opgedane informatie te ordenen in je langetermijngeheugen; onmisbaar dus!
Ook een rustige omgeving hoort hierbij. Dat betekent dat de tv niet de hele dag aanstaat en dat er niet te veel “speelgoed” ligt. Als pubers weten waar ze hun spullen kunnen vinden, weten ze ook waar ze het op moeten ruimen. Geef als ouder natuurlijk het goede voorbeeld!

Regelmaat
Jongeren moeten weten waar ze aan toe zijn. Je kunt de dag indelen volgens een vast patroon. Dat geeft een jongere houvast. Dat betekent zo veel mogelijk op vaste tijden en volgens een vast patroon opstaan, eten, naar school gaan (lees: online les en huiswerk) en gaan slapen. Een weekplanning helpt hierbij; deze geeft inzicht in de bezigheden van een jongere en laat ook een reëel beeld zien van de beschikbare tijd (het inschatten van tijd is voor pubers nog wel eens flink lastig).

Om de rust en regelmaat in stand te houden, of zelfs te verbeteren, zetten wij bij Focus23 in op structuur en mindset.
Iedereen gunt zijn of haar kind toch het allerbeste?