Direct contact? Bel: 06 - 23320007

HomeSlaapcoachingWerkwijze-Slaapcoaching

Werkwijze-slaapcoaching

Slapeloosheid kan op zichzelf voorkomen of kan een uiting zijn van een onderliggend probleem. Daarom is het belangrijk dat we dag en nacht altijd samen bekijken… een slaapprobleem is een 24-uurs probleem. Hoe je overdag omgaat met alles wat op je afkomt, bepaalt de kwaliteit van je nachtrust. De nacht wordt als de spiegel van de dag beschouwd.

Bij Focus23 gaan we voor kwaliteit en transparantie: we starten met een intakegesprek zodat de verwachtingen voor beide partijen duidelijk zijn. Tijdens dit gesprek ontvang je een vragenlijst en een slaapdagboek. De ingevulde vragenlijst en de eerste resultaten van je slaapdagboek bezorg je uiterlijk 48u voor aanvang van de volgende sessie terug aan Focus23.

Gedurende de slaapcoaching sessies trachten we enerzijds zicht te krijgen op de slaaprovende factoren (piekeren, stress, negatieve gedachten, perfectionisme, enz.) en anderzijds leer je hiermee omgaan. Je wordt je bewust van je gevoelens, gewoontes en gedragingen. We richten ons ook op de zaken waar je geen vat op hebt en hoe je ze kan loslaten. Je verwerft inzicht rond slaap en slaaphygiëne. Je leert het belang van de interne klok (bioritme) kennen en hoe hiermee om te gaan. We maken oefeningen om te ontspannen, letterlijk “tot rust” te komen. We leren de invloed van ons denken op het slapen kennen (ondermijnend denken, anticiperende gedachten,…) en bekijken eventueel het belang van voeding en beweging.